Category Archives: Giáo dục

Bơi trong tiếng Anh

| Tháng Mười 12, 2016 | assacedu | 0

Ở Mỹ, một trong những nét riêng biệt dễ thấy là SV rất năng đội ngủ dục. Sáng sáng, trưa trưa, chiều chiều, tối tối,…Read More

Chứng chỉ TOEIC là gì

| Tháng Mười 12, 2016 | assacedu | 0

TOEIC là bài thi chuẩn hóa nhằm kiểm định trình độ ngôn ngữ tiếng Anh được toàn cầu công nhận. Chứng chỉ TOEIC có công…Read More

To Top